Centrum Kultury
i Języka Rosyjskiego​

Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego

To miejsce, gdzie możesz zapoznać się z kulturą, literaturą i sztuką rosyjską, wziąć udział w imprezach tematycznych, podszkolić znajomość języka na kursach, czy zdać egzaminy na Certyfikat Europejski TRKI.

Kursy Języka Rosyjskiego

Zapraszamy na zajęcia z języka rosyjskiego.
Poziomy A1, A2, B1, B2, C1, rosyjski w biznesie.

"Язык есть как бы внешнее явление духа народов, - их язык есть их дух, и их дух есть их язык."
Г. Г. Шпет
Odtwórz wideo

Przydatne linki

  • Biblioteka Moszkowa – Pełnotekstowa on-line biblioteka.
    Teksty literatury rosyjskiej oraz literatury obcej w tłumaczeniu na język rosyjski.
  • Gramota.ru – Portal informacyjny — język rosyjski dla wszystkich.
  • Dic.academic – Na tym portalu można znaleźć różne rodzaje słowników języka rosyjskiego